Progi zwalniające. Gdzie i dlaczego są umieszczane.

Progi zwalniające, są to poprzeczne wypukłości na drodze, które służą do uspokojenia ruchu. W sposób skuteczny zmuszają kierowców do znacznego ograniczenia prędkości na drodze, na której są umieszczone. Dopuszczalna prędkość z jaką można przejechać przez taki próg waha się od 20 do 30 km/h. Progi zwalniające montowane są przeważnie w miejscach, gdzie wymagana jest znacznie wolniejsza jazda, ze względu na bezpieczeństwo osób poruszających się pieszo.

Gdzie można zamontować progi zwalniające?

Progi zwalniające mimo, że służą do skutecznego ograniczenia prędkości przez kierowców, to nie mogą być umieszczane wszędzie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, progi te mogą być montowane jedynie w obszarach zabudowanych na drogach dojazdowych, lokalnych, a w niektórych sytuacjach także na drogach zbiorczych. Ponadto progów zwalniających nie można montować na drogach wojewódzkich oraz krajowych.

Progi zwalniające ze względu na swoją skuteczność najczęściej umieszczane są w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkoli, szkół, szpitali oraz na osiedlach mieszkaniowych. Stosowane są również na drogach, na których występuje duże ryzyko niebezpiecznych wypadków a także na odcinkach dróg o słabej widoczności. Należy zaznaczyć, że progi zwalniające mogą być montowane jedynie na prostym odcinku drogi a odległość od przejścia dla pieszych, czy skrzyżowania powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami.

Rodzaje progów zwalniających

Progi zwalniające możemy podzielić na grupy w zależności od ukształtowania drogi oraz jej przeznaczenia. Progi listwowe składają się z jednego bądź kilku elementów i montowane są całej szerokości drogi. Z kolei progi płytowe ułożone i umocowane są na drodze z elementów w formie płyty. Natomiast progi zwalniające wyspowe montowane są na jezdni w formie jednej lub kilku wysp, zazwyczaj w okolicach przejść dla pieszych i skrzyżowań.

Kolejnym typem progów zwalniających są progi podrzutowe, które montowane są w miejscach, gdzie występuje szczególnie duże ryzyko wypadków. Można je stosować poza drogami publicznymi na drogach wewnątrzosiedlowych i wewnątrzzakładowych, które należą do obszarów zamkniętych. Aby zdyscyplinować ruch na drodze umieszczane są także na parkingach oraz wjazdach, które do nich prowadzą. Ponadto progi zwalniające podrzutowe wykorzystuje się także przy przejściach granicznych, jako element zapory.

Jak przejechać przez próg zwalniający?

Progi zwalniające wymuszają na kierujących zmniejszenie prędkości, przez co czasami sytuacja może stać się nieco nerwowa. Zdarza się, że kierujący zaczyna manewrować pojazdem, aby ominąć ten próg, co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje. Nieumiejętne przejechanie przez próg, może przyczynić się do uszkodzenia koła pojazdu lub samego progu.

Aby prawidłowo i bezpiecznie przejechać przez próg, należy odpowiednio wcześniej rozpocząć hamowanie, tak aby przed samym progiem prędkość pojazdu była minimalna. Ważne jest, aby przez próg zwalniający nie przejeżdżać z wciśniętym pedałem sprzęgła i hamulca. W żadnym wypadku nie wolno próbować omijać takiego progu, gdyż może to skutkować zjechaniem na przeciwległy pas ruchu oraz uszkodzeniem samochodu.